De Drie Linden 1, 1906 EM Limmen

Nieuwbouw

HomeDienstenNieuwbouw

Nieuwbouw

Aanbod
Woningzoekers die op zoek zijn naar een nieuwbouwwoning zijn bij Rietveld Makelaars aan het juiste adres. Nu en in de toekomst verkopen wij diverse nieuwbouwprojecten in de regio. U kunt uw gegevens en woonwensen aan ons kenbaar maken via telefoon of e- mail. Wij zullen deze gegevens kosteloos verwerken, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van (toekomstige) nieuwbouwplannen.

Advisering
Binnen Rietveld Makelaars is makelaar Erik Nieman NVM- nieuwbouwspecialist en gediplomeerd woningmarktconsultant. Wat houdt dit nu in?

De ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting hebben elkaar de afgelopen jaren in snel tempo opgevolgd. Dit heeft er toe geleid dat vraag en aanbod steeds zorgvuldiger op elkaar afgestemd moeten worden. Daarom wordt bij de ontwikkeling van nieuwbouw, herstructurering of herbestemming een succesvolle vertaalslag naar de markt steeds belangrijker. In een vroeg stadium van elk ontwikkelingsproces kan de nvm nieuwbouwspecialist en/ of woningmarktconsultant marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart brengen.

Voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en overheden is een nvm nieuwbouwspecialist en/ of woningmarktconsultant een deskundige gesprekspartner als het gaat om planontwikkelingen op allerlei gebied. Door de vele contacten met de woonconsument op lokaal en regionaal niveau hebben zij een dieper inzicht in de markt. En door hun kennis van de belangen van alle betrokken partijen, de regionale markt en de macro-economische ontwikkelingen vormt dit advies steeds vaker het fundament voor succesvolle woningmarketing. De deskundigheid van de nieuwbouwspecialist en/ of woningmarktconsultant wordt door projectontwikkelaars, overheden en woningbouwverenigingen niet alleen ingezet bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij herstructurering en herontwikkeling.