Mijn favorieten

Nieuwbouw

Aanbod
Woningzoekers die op zoek zijn naar een nieuwbouwwoning zijn bij Rietveld Makelaars aan het juiste adres. Nu en in de toekomst verkopen wij diverse nieuwbouwprojecten in de regio. U kunt uw gegevens en woonwensen aan ons kenbaar maken via telefoon of e- mail. Wij zullen deze gegevens kosteloos verwerken , zodat wij u op de hoogte kunnen houden van nieuwbouwplannen. Voor een totaaloverzicht kunt u ook terecht op de website www.nieuwbouw-castricum.nl

 

Advisering
Binnen Rietveld Makelaars (en als enige actieve makelaar boven het Noordzee kanaal) is Erik Nieman NVM gediplomeerd woningmarktconsultant. Wat houdt dit nu in?
 

De ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting hebben elkaar de afgelopen jaren in snel tempo opgevolgd. Dit heeft er toe geleid dat vraag en aanbod steeds zorgvuldiger op elkaar afgestemd moeten worden. Daarom wordt bij de ontwikkeling van nieuwbouw, herstructurering of herbestemming een succesvolle vertaalslag naar de markt steeds belangrijker. In een vroeg stadium van elk ontwikkelingsproces kan de woningmarktconsultant marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart brengen
 

Voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en overheden is een woningmarktconsultant een deskundige gesprekspartner als het gaat om planontwikkelingen op allerlei gebied. Door hun vele contacten met de woonconsument op lokaal en regionaal niveau hebben zij een dieper inzicht in de markt. En door hun kennis van de belangen van alle betrokken partijen, de regionale markt en de macro-economische ontwikkelingen vormt hun advies steeds vaker het fundament voor succesvolle woningmarketing. De deskundigheid van de woningmarktconsultant wordt door projectontwikkelaars, overheden en woningbouwverenigingen niet alleen ingezet bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij herstructurering en herontwikkeling.